FLEGT-VERGUNNING

Onze fabrikant van mahoniehouten meubels is voorzien van een FLEGT-vergunning. Dit betekent dat het bedrijf voldoet aan de Europese regelgeving voor de import van tropisch hout. FLEGT staat voor; Forest Law Enforcement, Governance and Trade, een overeenkomst tussen de Europese Unie en producerende landen om de handel in illegaal hout tegen te gaan.

Met een FLEGT-vergunning kan de fabrikant aantonen dat het hout dat gebruikt wordt voor de meubels afkomstig is uit legale bronnen en op een duurzame manier is geproduceerd. Het bedrijf heeft een uitgebreid traceerbaarheidssysteem om de herkomst van het hout te kunnen achterhalen en om te garanderen dat het hout niet afkomstig is uit illegale bronnen of in strijd met lokale wet- en regelgeving is geproduceerd.

Voor de consument betekent dit dat ze erop kunnen vertrouwen dat de mahoniehouten meubels die ze kopen afkomstig zijn uit legale bronnen en dat de productie van het hout geen schade heeft toegebracht aan het milieu. Bovendien draagt het kopen van meubels van een fabrikant met een FLEGT-vergunning bij aan het tegengaan van de handel in illegaal hout en het bevorderen van duurzaam bosbeheer.